SETKÁNÍ/ENCOUNTER 2013

Mezinárodní festival  SETKÁNÍ/ENCOUNTER je platformou pro setkávání divadelních škol, jak studentů tak pedagogů, spolu s význačnými osobnostmi profesionálního divadelního života.

23. ročník festivalu byl tématicky protkán fenoménem kontrastů. Z různorodých oblastí, v nichž lze kontrasty spatřovat, nás zajímaly především ty divadelní. Vždyť už samo divadlo je postaveno na principu střetávání protikladů: světlo – tma, tragédie – komedie, pláč – smích, ticho – křik, zděšení – nadšení… svět rozprostírající se před zraky publika… svět, jehož tajemství se divákovi odkrývají po otevření opony…ačkoliv…opravdu se jedná o všechna tajemství?

http://www.encounter.cz/archive/2013/index.php?p=program